Nyheter > FLT møtte og utfordret Samferdselsministeren

Krevde evaluering av Nye veier

– Nye Veier må evalueres, eventuelle gode erfaringer må tas med inn i Statens vegvesen og fylkeskommunene, sa Alf Edvard Masternes som er hovedtillitsvalgt for FLT i Statens vegvesen. Det var under et møte med Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård torsdag den 23. juni, at FLT’s andre nestleder, Arnstein Aasestrand og nevnte Masternes tok opp en rekke problemstillinger som er viktige for FLT’s medlemmer. – Det må også gjennomgås hvilken virkning etablering av Nye veier har fått. Ble det billigere og raskere? Bør vi samle felles vegkompetanse under en felles styring uavhengig av vegeierskapet, spurte Masternes.

Reform uten nok penger

Forvaltningsreformens oppdeling av veier må evalueres og utredes, påpeke nestleder Aasestrand. – Endringen som skjedde gjennom Forvaltningsreformen i 2010 gjorde at mange statlige veger ble omklassifisert til fylkesveger. Det ble etter FLTs syn gjort feil den gang, ved at det ikke ble satset særskilt på veier viktig for industri og næring. FLT mener også at den nevnte reformen i sin tid var underfinansiert. Møtet var del av en innspillsrunde, og FLT vil komme med flere og mer utdypende, skriftlige innspill innen fristen.