Nyheter > FLT med etiske retningslinjer

Ansatte i FLT fikk prøve testversjonen av forbundets nye etikkspill. Det skapte interessante diskusjoner og god stemning. Foto: Marit Gabler

FLTs etiske retningslinjer består av blant annet varslingsplakat, etiske prinsipper og en egen refleksjonsmodell som skal være til hjelp ved etiske dillemaer. – FLTs refleksjonsmodell innebærer å tenke over det etiske dilemmaet, lese de relevante reglene eller prosedyren, forstå hvilke konsekvenser beslutningen vil få for de som er berørt og snakke med andre for å få råd. Stegene i modellen er nyttig å bruke når du som ansatt, medlem eller tillitsvalgt står overfor etiske dillemaer, sier forbundsleder Ulf Madsen.

Spill om etiske dillemaer

Nå som de etiske retningslinjene er klare, gjenstår implementeringen i organisasjonen. Et viktig ledd vil være bevisstgjøring gjennom diskusjon og refleksjon. Forbundet har derfor utviklet et eget spill til bruk på kurs og samlinger. FLTs ansatte fikk prøve testversjonen av spillet. Spillet inneholder kort med ulike dillemaer innenfor temaene i de etiske retningslinjene. – Jeg syns dette var både nyttig og interessant. I gruppen har vi ulike oppfatninger og arbeidsbakgrunner. Det skaper diskusjon og bidrar til å sette fokus på en helt annen måte enn om det kun blir presentert, sier 1. nestleder Aud Marit Sollid. Rådgiver i organisasjonsavdelingen, Laila Nordsveen, har tidligere jobbet med etikk i flere organisasjoner. Hun er en av de som står bak testversjonen av spillet. – Vi har fått gode tilbakemeldinger på testversjonen. De vil vi ta med oss før vi ferdigstiller spillet i samarbeid med Alfaomega. Den endelige utgaven av spillet er ventet i løpet av høsten. Imidlertid er det viktig å ha etikk med i alt arbeid. Her er FLTs refleksjonsmodell til god hjelp, avslutter Nordsveen. Les etiske retningslinjer her  Se video