Nyheter > Flere arbeidsplasser – vekk med unødige subsidier

200 000 jobber

– Vi trenger flere industrier som faktisk kan gi arbeid for folk. Når olje og gass fases ut skal vi ha jobb til 200 000 arbeidstakere, fortalte forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim til en fullsatt sal på Per hotell i Gol.

LO Stats tradisjonsrike kartellkonferanse på Gol åpnet i år med en klimadiskusjon hvor aktivister og fagforeningstopper fikk drøfte problemstillingen «Hva hvis klimaet taper?».

Sløser med elbilsubsidier

– Batteriproduksjon er en nødvendig del av omstillingen. Blant annet for elbiler. Hvorfor produserer ikke vi disse batteriene selv, isteden for å la Kina bygge egen industri? Dette er et valg hvor vi må vise politisk retning, sa Alfheim.

Han påpekte at Norge bruker milliarder hvert år for å stimulere til kjøp av elbil med skattesubsidier.

– Deriblant Tesla, som er fagforeningsknusere, subsidiert av den norske stat. Vi burde få noe mer igjen for pengene vi bruker på elbilsatsningen.

Gass og aluminium

IE-lederen var også opptatt av hvordan Norge kan være ledende på å skape nye industriarbeidsplasser, samtidig som europeisk industri er avhengig av norsk gass for å opprettholde produksjon og arbeidsplasser.

– Norsk gass til Europa tilsvarer ti ganger energimengden av all vannkraften vi produserer, påpekte Alfheim.

Norsk eksport har kontinentet som sitt viktigste marked.

– Over 70% av det vi produserer i dag går til Europa. Det er i vår interesse at det går bra også på kontinentet. Hadde tyskerne måtte stenge ned bilproduksjon, ville vi måtte stengt ned aluminiumsproduksjonen vår. Ting henger sammen.

BLANT VENNER: Fra venstre, Hildes Wisløff Nagell, Richard Storevik, Frode Alfheim og Kjersti Barsok. Foto: Frode Ersfjord

Vil ikke ha flere kabler

I panelet var satt også NTL-leder Kjersti Barsok og leder av Fellesforbundets avdeling 5, Richard Storevik.

Barsok som representerer medlemmer som jobber i offentlige virksomheter, støttet Alfheim om viktigheten av forsyningssikkerhet for strøm.

– Statlig ansatte er like opptatte av lave energipriser som alle andre, hevdet hun.

I Hurdalsplattformen (regjeringsplattformen) ble Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige om å si nei til flere utenlandskabler for strøm.

– Fremtidige utenlandskabler skal uansett måtte konsekvensutredes, og beslutningen skal fattes av norske politikere. Det er viktig at kraftpolitikken vår ikke privatiseres, forklarte Alfheim.