Nyheter > Fagskoler og Energi

Fagskoler i fokus

De arbeidstakerne vi møtte, var alle opptatt å få tak i riktig kompetanse til industrien. Det de forteller er at industrien også trenger flere med denne typen kompetanse. Det er viktig at Norge satser på fagskolene og ser industriens behov for kompetanse og arbeidskraft. Dette har vært krav FLT lenge, og vi håper på å få forståelse for hvor viktig dette er fremover. 

Energi i små og stor skala

Det ble også tid til en nyttig samtale om energipolitikk. Det er ikke nok kraft, og den kraften Norge har tilgang til, må benyttes klokt. Det er viktig hvilke valg hver enkelt av oss tar for å bidra til elektrifisering, men også hva politikken bidrar med. Siemens delte tanker om hvordan strømforsyning i Norge kan gjøres mer sikker.

Det er et ønske om en aktiv energipolitikk for fremtiden, og en forhåpning om at det vil bli slik. Det handler om å få på plass reguleringer, regler, støtteordninger og incentiver.  Besøket bekrefter de tankene vi i FLT har om betydning av å ha høyt tempo i dette arbeidet.

 FLT tillitsvalgte tok opp mange viktige og interessante problemstillinger, som jeg tar med meg i mitt videre arbeid.