Aktiviteter > Superkurshelg i region vest
Årets andre Superkurshelg arrangeres i region vest i april. Nærmere bestemt på Hotel Scandic Kokstad i Bergen Denne gangen tilbyr vi følgende kurs: Ny i FLT – introduksjonskurs primært for nye medlemmer (også studentmedlemmer) i forbundet. Praktisk rekrutteringsarbeid – for alle medlemmer Forhandlingskunnskap  – primært for tillitsvalgte Pensjon i privat sektor – for alle medlemmer

Påmelding

Påmelding merket «SKH april 2019» sendes til postkasse@flt.no. Meldingen må inneholde:
  1. søkers navn
  2. søkers epostadresse
  3. hvilket kurs påmeldingen gjelder
Frist 1. mars 2019 Søkere som får plass vil bli tilskrevet pr e-post etter påmeldingsfristens utløp og må så bekrefte at de ønsker å benytte plassen. Deltakerne får også informasjon om flyreisebestilling og tapt arbeidsfortjeneste. Program og liste over kursdeltakere vil bli sendt deltakerne før kursstart. Ved eventuelt mange søkere fra samme avdeling/bedrift vil forbundet prioritere påmeldinger i samarbeid med avdelingene. Tillitsvalgte vil bli prioritert. Følg arrangementet på Facebook