Aktiviteter > Styrekonferanse avd. 22 i Rogaland
Styremedlemmer skal være best mulig forberedt på hvordan nå avdelingens mål for rekruttering, og hvordan beholde eksisterende medlemmer. Ved spørsmål, ta kontakt med studieleder i avdeling 22 i Rogaland, Odd-Bjørn Sandslett, tlf 913 02 104