Aktiviteter > Styrekonferanse, avd. 22 i Rogaland
Avdeling 22 i Rogaland arrangerer styrekonferanse for styremedlemmene i avdelingen.

Tema:

Rekruttering av nye medlemmer Hvordan beholde eksisterende medlemmer Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 22 i Rogaland, Helgen Stølen Reiestad, epost: helge.s.reiestad@jias.no, eller telefon: 951 49 972