Aktiviteter > Avd. 107 Sunnhordland, Strategikonferanse
Konferansen skal fokusere på: Kjennskap til særavtaler og fallgruver, tilgjengelighetsteknologi 24/7. Endringsledelse – tillitsvalgt i et arbeidsliv i endring, digitalisering, pro aktiv eller bremse? Ledelse i særlig fri og uavhengig stilling. Hva setter grenser for dette og hvordan påvirke lokale avtaler innenfor dette som flere opplever som en normal. EVU – hvor godt kjenner vi regelverket, vervingsmuligheter etc Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 107 Sunnhordland, Christian Danmo, tlf 95257937