Aktiviteter > Rekruttering

Kursets tema

 • Hvorfor skal forbundet vokse?
 • Hvem er FLT?
 • Hvem kan vi rekruttere og hva slags produkt er det FLT tilbyr?

Læringsmål for kurset

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • være i stand til å gjøre seg refleksjoner over ulike stadier av rekrutteringsprosessen
 • ha en forståelse for at økt medlemsgrunnlag kommer organisasjonen og det enkelte medlem til gode
 • ha en klar forståelse av at FLT er tildelt et bestemt organisasjonsområde som utgjør markedet for rekruttering, og at forbundet befinner seg i en konkurransesituasjon på dette markedet
 • kjenne verdien av en målgruppeanalyse; ikke bare i forhold til hvem du skal snakke til, men også i forhold til hva man skal snakke om og hvorfor
 • være klar over at kartleggingsanalyser over lokalt rekrutteringspotensial kan bestilles fra FLT sentralt
 • kjenne til profilering som en nødvendig side av rekrutteringen
 • kjenne til FLTs identitet, hvem vi er og hva vi har å tilby, og vite forskjell på kjerne- og tilleggstjenester. Samt kjenne til hva som gjør FLT unik i forhold til andre.
 • kjenne til tillitsvalgtes, så vel som forbundets roller i henhold til FLTs rekrutteringsprogram
 • kjenne til vervehjelpen (hjelpemidlene/verktøyet) som er utarbeidet og hvor det finnes
 • vite hvordan en handlingsplan er bygget opp, og bruk/oppfølging av en slik plan
 • være kjent med retningslinjer og krav til utforming av søknad om støtte til rekrutterings- og profileringsaktiviteter