Aktiviteter > Regionkonferanse region øst, avd. 4 Oslo og Akershus
Avdeling 4 Oslo og Akershus inviterer ledere og nestledere i avdelingsstyrene i region øst til konferanse på Sørmarka konferansehotell, Siggerud.

Program:

Fredag 28. januar 2022 1300      Lunsj i restauranten 1400      Konferansestart Velkommen og praktisk info v/regionrådgiver Presentasjon og status i avdelingene 1430      LO favør Advokatforsikringen v/Anette Hallandvik, HELP 1530      Hva er nytt i forbundet sentralt? v/Stein Arne Lunderbye Nytt tillitsvalgtverktøy og -portal 1600      Pause med vafler 1630      Landsmøte 2022 – prosessen fram mot november v/Stein Arne Lunderbye LO-kongressen mai 2022 – hvilke saker har FLT sendt inn? Diskusjon: samarbeid og tiltak i region øst før Kongress og Landsmøtet? 1800      Slutt for dagen 1900      Middag i restauranten Lørdag 29. januar 2022 0830      Konferansen starter igjen Presentasjon av LO Vikens regionråd v/Bente Seljebakken Klausen Til diskusjon: er det saker avdelingene ønsker å fremme? 0930      Rekruttering – hva nå? Oppgaver og diskusjon Pauser ved behov 1100      Gjennomgang av Handlingsplan – status for regionen + årsmøte v/regionrådgiver Medlemsutvikling for region, avdelinger og forbundet totalt 1230      Oppsummering og veien videre 1300      Lunsj og hjemreise   For påmelding og mer informasjon, ta kontakt med Elisabeth M. Mogård, telefon 917 69 654