Aktiviteter > Regionkonferanse region nord
Region nord inviterer til regionkonferanse, sted vil vi komme tilbake til.

Tema:

FLT inn i fremtiden   For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med regionrådgiver i nord, Leif-Roar Mikkelsen, telefon 90632835