Aktiviteter > Regionkonferanse, avd. 59 Harstad – AVLYST PGA KORONASITUASJONEN
Avdeling 59 Harstad inviterer til regionkonferanse for medlemmer og tillitsvalgte i vekst- og attføringsbransjen, i region nord.

Tema:

Anbudsutsetting av tjenester innen Vekst og Attføring. Situasjonen kan oppleves som «ukjent terreng» for mange tillitsvalgte. Hvordan kan man best ivareta medlemmene i slike prosesser? Ved spørsmål, ta kontakt med regionrådgiver Leif-Roar Mikkelsen, epost: leif-roar.mikkelsen@flt.no, eller telefon 90632835