Aktiviteter > Pensjon i privat sektor

Kursets innhold

  • Folketrygden
  • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
  • Avtalefestet pensjon (AFP)
  • Den aktuelle politiske debatten om pensjon
  • Fagbevegelsens holdninger til pensjon
  • Den tillitsvalgtes rolle på egen arbeidsplass
Dette kurset er et selvstudieopplegg. I løpet av 10 dager – i tidsrommet 25. april 2022 kl. 12:00–5. mai 2022 kl. 12:00 – skal du gjennomgå fagstoffet i kurset og besvare den avsluttende kunnskapstesten. Vi anbefaler at du deler «studiearbeidet» ditt opp i flere etapper gjennom kursperioden. Fagstoffet i kurset er en rekke videoer og PowerPoint-presentasjoner om ulike temaer innen pensjon, samt kunnskapstesten. Alt stoffet er tilgjengelig for deg på en nettbasert læringsplattform. Underveis i kurset blir det arrangert en nettkonferanse hvor dere kan stille spørsmål til en fagekspert. Mer informasjon om disse tingene snart.

Sluttesten

Hensikten med sluttesten er først og fremst at du for egen del skal få en sjekk på at du har fått med deg viktige deler av fagstoffet. Og så trenger vi denne testen for å kunne gi deg et kursbevis. I sluttesten får du 25 spørsmål/flervalgsoppgaver hentet fra det som gjennomgås i videoer og PowerPoint-presentasjoner. Det er ikke lagt opp til noe høyt nivå på spørsmålene. Du må svare riktig på 20 av spørsmålene for å få bestått på testen. Du kan ta testen så mange ganger du vil.

Nettkonferanse

Du vil antagelig ha en del spørsmål du lurer på når du gjennomgår stoffet i kurset. Derfor setter vi opp en nettkonferanse med pensjonsrådgiver fra Sparebank 1 ved slutten av kurset. Her kan du stille alle de spørsmål som du vil. Nettkonferansen til dette kurset blir 5. mai 2022 kl. 12:00. Påmeldingsfristen er utløpt