Aktiviteter > Omstilling i Statens Vegvesen, avd. 74 SVV region vest
Få kjennskap til hvilke rettigheter  man har som abeidstaker i en omstillingsprosess. Hvilke avtaler og retningslinjer gjelder? Man vil som tillitsvalgt stå bedre rustet til å møte dette, og medlemmer vil forstå prosessen bedre. Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 74 SVV region Vest, Mariann Svingen, tlf 951 91 858