Aktiviteter > Lover og avtaler

Kursets tema

  • Hva er omstillinger?
  • Spesielt om permitteringer
  • Spesielt om oppsigelser
  • Spesielt om virksomhetsoverdragelse og outsourcing
  • Før, under og etter omstillinger