Aktiviteter > Lønnskonferanse, avd. 29 Kongsberg

Mål for konferansen

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om
  • FLTs overenskomster, spesielt lønnsbestemmelser
  • lokale lønnsforhandlinger
  • protokoll og tvister

Temaer

  • lønnsbestemmelsene i FLTs overenskomster
  • forhandlinger lokalt
  • hvorfor og hvordan bruke protokoll
  • tvister

Informasjon og påmelding

Jorge Pino