Aktiviteter > Lønnskonferanse, avd. 22 i Rogaland. Avlyst.

Mål for konferansen

  • Tillitsvalgte skal være best mulig forberedt til lønnsforhandlingene
  • Erfaringsutveksling

Temaer

  • Lønnsparagrafen i overenskomstene
  • Lønnsinnplassering og lønnsregulering
  • Protokollskriving
  • Tvistebehandling

Informasjon og påmelding

Helga Skjeie