Aktiviteter > Lønnskonferanse, avd. 19 i Telemark

Mål for konferansen

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om
  • FLTs overenskomster, spesielt om lønnsbestemmelser
  • lokale lønnsforhandlinger
  • protokoll og tvister

Temaer

  • lønnsbestemmelsene i FLTs overenskomster
  • forberedelser og gjennomføring av forhandlinger lokalt
  • hvorfor og hvordan bruke protokoll
  • tvister

Informasjon og påmelding

Vidar Viskjer