Aktiviteter > Lønnskonferanse, avd. 17 Trondheim

Mål for konferansen

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om:
  • FLTs overenskomster, spesielt lønnsbestemmelser
  • Lokale lønnsforhandlinger
  • Protokoll og tvister

Temaer

  • Lønnsbestemmelsene i FLTs overenskomster
  • Forhandlinger lokalt
  • Hvorfor og hvordan bruke protokoll
  • Tvister

Informasjon og påmelding

Hanne Finanger