Aktiviteter > Lønnskonferanse, avd. 17 Trondheim
Avdeling 17 Trondheim inviterer til lønnskonferanse. Konferansen er praktisk rettet, med vekt på lokale lønnsforhandlinger og forberedelser til dette. Har du spørsmål? Ta kontakt med studieleder i avdeling 17 Trondheim, Hanne Finanger, telefon 48239908