Aktiviteter > Kvinnekonferanse for kvinner i avdeling 43 Sandefjord
Tema: Psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering Ved spørsmål, ta kontakt med Trine Bakken, tlf 98208380