Aktiviteter > Praktisk rekrutteringsarbeid, avd. 136 Frøya. Avlyst.

Mål for kurset

 • Være i stand til å gjøre seg refleksjoner over ulike stadier av rekrutteringsprosessen
 • Ha en forståelse for at økt medlemsgrunnlag kommer organisasjonen og det enkelte medlem til gode
 • Ha en klar forståelse av at FLT er tildelt et bestemt organisasjonsområde som utgjør markedet for rekruttering, og at forbundet befinner seg i en konkurransesituasjon på dette markedet
 • Være klar over at kartleggingsanalyser over lokalt rekrutteringspotensial kan bestilles fra FLT sentralt
 • Kjenne til profilering som en nødvendig side av rekrutteringen
 • Kjenne til FLTs identitet, hvem vi er og hva vi har å tilby, og vite forskjell på kjerne- og tilleggstjenester, samt kjenne til hva som gjør FLT unik i forhold til andre
 • Kjenne til hjelpemidlene/verktøy som er utarbeidet og hvor de finnes
 • Være kjent med retningslinjer og krav til utforming av søknad om støtte til rekrutterings- og profileringsaktiviteter

Temaer

 • Hvorfor bli flere?
 • Hvem og hva er FLT?
 • Hvordan og når kan vi rekruttere?

Informasjon og påmelding

Kim Inge Jørgensen