Aktiviteter > Praktisk bruk av lov- og avtaleverket, avd. 136 Frøya. Avlyst.

Mål for kurset

  • kjenne til de viktigste lover og avtaler og hvordan disse regulerer arbeidslivet
  • ha kjennskap til lov- og avtaleverket med vekt på Hovedavtalen, forbundets overenskomster og Arbeidsmiljøloven
  • kunne anvende lov- og avtaleverket i tillitsvalgtrollen

Temaer

  • det store bildet
  • hovedavtalen
  • overenskomster
  • arbeidsmiljøloven

Informasjon og påmelding

Kim Inge Jørgensen