Aktiviteter > Kurset «Stressmestring i arbeidslivet/hverdagen» i regi av FLT-avd. 17 Trondheim i samarbeid med AOF
Målgruppe: Tillitsvalgte i avdeling og/eller bedriftsgruppe og interesserte medlemmer i avd. 17 Trondheim og nærliggende avdelinger. Stressmestringskurset har som målsetting å hjelpe deg med å forebygge og takle negativt stress i hverdagen din. Med en kombinasjon av teori og praksis vil du lære enkle teknikker og mestringsstrategier. Temaer:
  • Bli oppmerksom på dine mestringsressurser og buffere mot stress
  • få innsikt i prinsipper for god selvledelse
  • lære deg oppmerksomhets- og avspenningsøvelser slik at du er i stand til å bruke disse teknikkene etter endt kurs i hverdagen både på jobb og fritid
  • å lage seg læringsmål for hvilke buffere/teknikker du ønsker å bruke mer av/øve på for å mestre stress og kunne hente seg inn igjen
  • små tips og hverdagsøvelser for avspenning og økt nærvær
  Informasjon og påmelding: Kontaktpersoner i avd. 17: Hanne Finanger