Aktiviteter > Ny i FLT, avd. 108 Trøndelag Nord. Avlyst.

Mål for kurset

Etter endt kurs skal deltakerne:
 • Kjenne til noen hovedtrekk når det gjelder fagbevegelsens historie og arbeidslivets organisering
 • Kjenne til noen av de viktigste trekkene ved forbundets tilblivelse og historie
 • Kjenne til hovedtrekkene når det gjelder FLTs oppbygning og faglig-politisk virksomhet
 • Kjenne til forholdet mellom lover og avtaler og ha noe kjennskap til hvordan lov- og avtaleverket brukes
 • Kjenne til medlemsfordelene i FLT
 • Ha en positiv opplevelse av å være organisert i FLT

Temaer

 • Arbeidslivets organisering
 • FLTs historie
 • Fagligpolitisk virksomhet
 • Medlemsfordeler
 • Lover og avtaler

Informasjon

Steinar Langåssve