Aktiviteter > Kurset «Lover og avtaler med vekt på omstilling» i regi av FLT-avd. 101 Vestre Sunnmøre
Målgruppe: Aktive medlemmer og tillitsvalgte i avd. 101. Mål for kurset er å gi tillitsvalgte kunnskap om bruk av lov- og avtaleverk i forbindelse med omstillinger på arbeidsplassen. Videre skal deltakerne skal også få kjennskap til forskjellige former for endrings- og omstillingsprosesser, hvor man kan få hjelp og hva den enkelte kan gjøre i slike prosesser. Hva er omstillinger? Spesielt om permitteringer. Spesielt om oppsigelser. Før, under og etter omstillinger. Informasjon og påmelding: Kontaktperson i avd. 101 Vestre Sunnmøre: Sigbjørn Jarle Holm