Aktiviteter > Konsernkonferanse, Nortura

Mål for konferansen

  • Gi medlemmene kunnskap om NOVA/SAP
  • Gi medlemmene informasjon om utfordringer i marked
  • Gi medlemmene innsikt i hovedtillitsvalgts oppgaver og utfordringer
  • Gi medlemmene kunnskap om forbndsleders tanker om fremtiden
  • Gi medlemmene informasjon om HELP forsikring
  • Gi medlemmene kunnskap om pensjon og pensjonsforsikring
  • Styrke samholdet i bedriftsgruppen

Foreløpig program

Fredag Kl. 12.00–12.45: Lunsj Kl. 12.45–13.00: Åpning og presentasjon, Roar Viken, hovedtillitsvalgt FLT Kl. 13.00–13.45: Status NOVA/SAP ved Fredrik Thaulow, senior prosjektleder Kl. 13.45–14.00: Pause Kl. 14.00–14.45: Norturas utfordringer i markedet v/Kåre Storevik, national salgsjef Kl. 14.45–15.00: Kaffe /te Kl. 15.00–16.00: Utfordringer som hovedtillitsvalgt v/Kenneth Johansen, hovedtillitsvalgt Kl. 16.00–16.15: Pause Kl. 16.15–17.15: Årsmøte Kl. 19.30: Middag og sosialt samvær Lørdag Kl. 08.00–09.00: Frokost Kl. 09.00–09.45: Tanker om forbundet i fremtiden v/Ulf Madsen, forbundsleder Kl. 09.45–11.00: Hvorfor trenger vi HELP forsikring? v/Jevgenija Charipova, HELP-advokat Kl. 11.00–11.30: Pause og utsjekking Kl. 11.30–12.15: Pensjon og pensjonsforsikring v/Brita Cathrine Knutson, Nortura Konsernpensjonskasse Kl. 12.15–12.30: Oppsummering og evaluering Kl. 12.30–13.30: Lunsj

Informasjon og påmelding

Helga Skjeie