Aktiviteter > Konferanse, avd. 59 Harstad – Avlyst grunnet koronasituasjonen
Avdeling 59 Harstad inviterer til konferanse for medlemmer ansatt i virksomheter med stor bruk av anbud, 17.-19. september.

Tema:

Situasjonen med anbudsutsetting av tjenester innen vekst og attføring, oppleves som «ukjent terreng» for mange tillitsvalgte og medlemmer. Mange opplever at de blir «stående på sidelinja» i prosessene og lurer på hvordan de best skal ivareta medlemmene. For påmelding og nærmere informasjon, ta kontakt med leder i avdeling 59 Harstad, Betine Grønvold Olsen, telefon 41494593