Aktiviteter > Grunnskolering for nye tillitsvalgte modul 3

Beskrivelse

Dette kurset er for deg som har gjennomført Grunnskolering modul 1 og 2. Du er allerede påmeldt.
Forbundets grunnopplæring består av tre moduler, og du blir automatisk påmeldt alle tre moduler når du melder deg på dette kurset. På dette kurset ønsker vi å inspirere deg til å fungere i rollen som tillitsvalgt lokalt. Dette er et kurs som retter seg mot bedriftstillitsvalgte. Det er en forutsetning at deltakerne har gjennomført Grunnskolering modul 1 og 2, samt forbundets introduksjonskurs Intro til FLT , eventuelt vårt tidligere kurs Ny i FLT.
Kurset er en blanding av korte forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid med praktiske oppgaver, og diskusjoner i plenum. Vi bruker også en del videoer og animasjoner. I kurset er praktiske utfordringer du kan møte som tillitsvalgt vektlagt.

Tema:

Grunnopplæring er obligatorisk for alle nye tillitsvalgte. Den består av tre moduler, hver på to dager, til sammen seks dager. I den første modulen fikk du en basis-innføring i rolle og oppgaver som tillitsvalgt, det lov- og avtaleverket du må forholde deg til, og medbestemmelse på arbeidsplassen. I den andre modulen gikk vi nærmere inn på bestemte områder innen lov- og avtaleverket, organisasjonsarbeid. Den tredje modulen vil være mer praktisk rettet opp mot de konkrete læringsmålene som er gjennomgått i modul 1 og 2. Grunnskoleringen skal gi alle nye tillitsvalgte grunnleggende kunnskaper og verktøy for å fylle rollen på en god måte