Aktiviteter > Grunnskolering for nye tillitsvalgte modul 1

Beskrivelse

Forbundets grunnskolering består av tre moduler og du blir automatisk påmeldt alle tre moduler når du melder deg på dette kurset.
Vi ønsker å inspirere deg til å fungere i rollen som tillitsvalgt lokalt. Dette er et kurs som spesielt retter seg mot bedriftstillitsvalgte. Det er en forutsetning at deltakerne har gjennomført forbundets introduksjonskurs «Ny i FLT». (Introduksjonskurset Ny i FLT går digitalt på nett over 30 dager)
Kurset er en blanding av korte forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid med praktiske oppgaver, og diskusjoner i plenum. Vi bruker også en del videoer og animasjoner. I kurset er praktiske utfordringer du kan møte som tillitsvalgt vektlagt.

Tema:

Grunnskolering er obligatorisk for alle nye tillitsvalgte. Den består av tre moduler, hver på to dager, til sammen seks dager. I den første modulen får du en basis-innføring i rolle og oppgaver som tillitsvalgt, det lov- og avtaleverket du må forholde deg til, og medbestemmelse på arbeidsplassen. I den andre modulen går vi nærmere inn på bestemte områder innen lov- og avtaleverket, organisasjonsarbeid. Den tredje modulen vil være mer praktisk rettet opp mot de konkrete læringsmålene som er gjennomgått i modul 1 og 2. Grunnskolering skal gi alle nye tillitsvalgte grunnleggende kunnskaper og verktøy for å fylle rollen på en god måte. Kurset går fra kl 09:00 – kl 16:00 begge dager. Meld deg på våre kurs her

Påmeldingsfrist 28. januar 2022

Generell informasjon om kurs: All medlems- og tillitsvalgtskolering som arrangeres av FLT skal være gratis for deg som er medlem. Dette betyr at FLT dekker dine eventuelle reise- og oppholdsutgifter når du er på kurs – du må imidlertid fylle ut en reiseregning og levere bilag for utgiftene.
Ved fysiske kurs, sørger FLT for bestilling av opphold på kursstedet, dersom ikke annet er avtalt med oss. Vi oppfordrer våre kursdeltakere til å søke arbeidsgiver om permisjon med lønn. Dersom dette ikke innvilges, gir forbundet et skattefritt stipend på kr 157,- pr time mot at tapt arbeidsfortjeneste er dokumentert av arbeidsgiver.Tillitsvalgte som får plass på toppskoleringskurs i regi av AOF Norge, kan søke FLT om dekning av tapt arbeidsfortjeneste i sin helhet. Det samme gjelder deltakere på forbundets Grunnskolering for tillitsvalgte.  Søknad med dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste sendes postkasse@flt.no