Aktiviteter > Digital grunnopplæring for nye tillitsvalgte, modul 2
Er du ny tillitsvalgt, og gikk modul 1 i august? Vi arrangerer Grunnkurs modul 2, digitalt på Teams. Vårt ordinære Grunnkurs består av to moduler og denne digitale grunnopplæringen vil være et alternativ til dette. På dette kurset ønsker vi å inspirere deg til å fungere i rollen som tillitsvalgt lokalt. Vi stiller ingen krav til forkunnskaper, men det vil være en fordel om du har gjennomført forbundets introduksjonskurs «Ny i FLT». Grunnkurs for nye tillitsvalgte, modul 2 er for deg som fullførte modul 1 i august.

Påmeldingsfrist for begge moduler er 9. august 2020

Nærmere informasjon om påmelding på vår nye løsning vil komme i aller nærmeste fremtid. Følg med her på www.flt.no. NB! Du som var påmeldt modul 1 i august, er automatisk påmeldt modul 2 i oktober. For mer informasjon om kurs, ta gjerne kontakt med Anita H. Carlstad, telefon 95034306, eller epost: anca@flt.no