Aktiviteter > Frokostmøte: Fra utenforskap til vinner – Trengs det et taktskifte i arbeidsinkludering?
Arbeid & Inkludering i NHO og Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) inviterer til frokostmøte på Kulturhuset i Oslo, kl. 08.30 – 10.00. Møtet vil også bli strømmet digitalt. Gratis adgang!
 • Hva kan vi vente av en ny regjering for å sikre et arbeidsmarked for alle?
 • Pandemien fører til mangel på arbeidskraft, hva gjør myndighetene med det?
 • Det er mindre behov for ufaglært arbeidskraft – hvordan påvirker det et utenforskap?
 • Norge har unike ordninger for de som faller utenfor, hva er fordelene og hva er ulempene?
 • Hvem har ansvaret for eksklusjon?
 • Kan bevisbyrden snus – eller er det et samarbeid som er løsningen?
 • Og hva kan attføringsbedriftene bidra med?
 • Hva tenker tenketankene om fremtidens arbeidsmarked for de som faller utenfor?

Program

 • 08.30-08.35 Velkommen v/Ulf Madsen, forbundsleder i FLT
 • 08.35-08.50 Ny regjeringsplattform/v Stortingsrepresentant Tuva Moflag (AP)
 • 08.50-09.00 Trender i arbeidsmarkedet v/kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt, NAV
 • 09.00-09.10 Hvem er syk, den enkelte eller samfunnet? v/samfunnsøkonom Victoria Sparrmann, NHO
 • 09.10-09.20 Hva er utfordringene – hva bør gjøres? v/administrerende direktør Elisabeth Erlandsen, Spir Oslo
 • 09.20-09.55 Fremtiden til de med «krater i CVen» og utenforskap som samfunnsutfordring v/Trygve Svensson, leder Tankesmien Agenda og Jon Nicolaisen fra Civita.
 • 09.55-10.00 Avslutning v/Kenneth Stien, direktør Arbeid & Inkludering i NHO
Ordstyrer er Karin Yrvin, politisk rådgiver FLT. Det er kaffe og enkel servering på Kulturhuset.

Påmelding og praktisk informasjon

Det er gratis adgang til arrangementet og det serveres enkel frokost på Kulturhuset. Hvis du ønsker på delta på møtet på Kulturhuset, ber vi om at du registrerer din deltakelse innen 5 .november pga matbestilling. Du kan også møte opp på Kulturhuset litt før arrangementet starter for å se om det er ledige plasser. Hvis du deltar digitalt, trenger du ikke å registrere deg. Registrer deltakelse på Kulturhuset her Følg arrangementet digitalt her