Aktiviteter > Forhandlingskunnskap, avd. 40 Kristiansund

Målet med kurset

Å gi tillitsvalgte innføring i
  • forberedelser til forhandlinger
  • gjennomføring av forhandlinger
  • evaluering av forhandlinger

Temaer

  • hva er forhandlinger?
  • bli kjent med Hovedavtalen og overenskomster
  • forhandlingsteori
  • forhandlingsforberedelser og -gjennomføring
  • dokumentasjon og protokoll

Informasjon og påmelding

Grete Nilssen Merk at tider som oppgis i oversikten er Hurtigrutas avgangs- og ankomsttid i Kristiansund. Mer informasjon om oppmøte, kursstart osv. sendes de påmeldte fra avd. 40 Kristiansund.