Aktiviteter > Forbundsstyremøte
Endelig innstilling av forslag og saksliste til landsmøte. Forbundsstyret sluttbehandler forslagene med bakgrunn i råd fra Landsrådet.