Aktiviteter > FLTs samferdselskonferanse
Temaer blir følgende: Grønt skifte eller?:  Her vil vi fokusere på hvilke krav det skal være til staten og spesielt Statens vegvesens (Svv) sine krav til maskinpark og kjøretøy ved bygging, drift og vedlikehold av infrastrukturen og vegnettet i landet. Arbeidslivskriminalitet: Arbeidet mot sosial dumping må ha høyt fokus på alle arbeidsplasser og i alle ledd hos entreprenørene. Det finnes kriminell virksomhet innen kjøretøy- og føreropplæringsbransjen som det må settes inn tiltak for å hindre. Vegtransportsektoren: Nasjonal Transportplan (NTP) for de neste 12 årene skal behandles i Stortinget. FLT deltar i LOs samferdselspolitisk utvalg der vi har fokus på vegsektoren. Til nå har fylker og stat hatt god nytte av en felles vegadministrasjon.  Vi er bekymret for oppsplitting av fagmiljø dersom det skal være så mange «vegaktører». Vi stiller spørsmålet om hvordan vi mest effektivt kan forvalte våre felles ressurser, både penger og fagfolk. Kontaktperson er Alf Edvard Masternes Følg arrangementet på Facebook Foreløpig program her