Aktiviteter > Grunnskolering, modul 2
FLT arrangerer digital grunnopplæring modul 2, for deg som gikk modul 1 i høst. For spørsmål, ta kontakt med Anita H. Carlstad, telefon 950 34 306