Aktiviteter > Avdelingskonferanse, avd. 37 Kristiansand og omegn
Avdeling 37 Kristiansand og omegn inviterer til avdelingskonferanse. .

Tema:

Arbeidslivskriminalitet Amerikansk HR som brer om seg i norske bedrifter Ved spørsmål, ta kontakt med studieleder i avdeling 37, Svein Teigen, epost: sv-te@online.no, eller telefon 95924070