Aktiviteter > Avdelingskonferanse, avd. 4 Oslo og Akershus