Aktiviteter > Avdelingskonferanse, avd. 22 i Rogaland
Avd. 22 i Rogaland inviterer avdelingstillitsvalgte til konferanse.

Tema:

  • Nytt fra politisk ledelse
  • Grønt skifte
  • Arbeidstidsbestemmelser
  • Særskilt uavhengige stillinger
For påmelding og mer informasjon, ta kontakt med Odd-Bjørn Sandslett, telefon 91302104