Aktiviteter > Avdelingskonferanse, avd. 20 Larvik

Temaer

26/9: Forkveld lokalt på iFokus i Larvik (3 timer) AFP og OTP 12.-13/10:  Color Line til Kiel (10 timer) Lov- og avtaleverket med vekt på omstilling – Hva er omstillinger? – Spesielt om permitteringer – Spesielt om oppsigelser – Spesielt om virksomhetsoverdragelse og outsourcing – Før, under og etter omstillinger

Informasjon og påmelding

Avd. 20 Larvik v/Ole Petter Corneliussen