Aktiviteter > Avdelingskonferanse, avd. 108 Trøndelag Nord