Aktiviteter > Avdelingskonferanse avd.014 i Hordaland