Aktiviteter > Avdelingskonferanse avd.010 Ringerike