Aktiviteter > Avdelingskonferanse, av. 19 i Telemark – UTSATT – Ny dato kommer
Avdeling 19 i Telemark inviterer styremedlemmer i avdeling og bedriftsgrupper til styrekonferanse

Tema:

  • Virksomhetsoverdragelse
  • Bistand i §15.1 møter
  • Hvordan ruster vi oss best lokalt
  • Verving og profilering vs medlemspleie
  • Konflikthandtering i arbeidslivet
  • Oppfølging av sykefravær
Har du spørsmål? Ta kontakt med studieleder i avdeling 19 i Telemark, Vidar Viskjer, telefon 95166717