Aktiviteter > Avdelingskonferanse, avd. 37 Kristiansand og omegn
Avdeling 37 Kristiansand og omegn inviterer til avdelingskonferanse for tillitsvalgte i avdelingsstyrer og i bedriftsgrupper.

Temaer

  • Kraft/energi
  • Samferdsel
  • Anbudspolitikk
  • Hvordan være en god kollega
For påmelding og mer informasjon, ta kontakt med: Svein Teigen 95 92 40 70 sv-te@online.no