Aktiviteter > Avdelingskonferanse, avd. 18 Tønsberg
Avdeling 18 Tønsberg inviterer til avdelingskonferanse.

Temaer

  • Taleteknikk
  • Årsmøteforberedelser
  • Møteledelse
  • Krav i vedtekter til klubb og avdeling
For påmelding og mer informasjon, ta kontakt med: Jens Olav Hagebakken 95 13 88 68 joh@rheimetall.no