Aktiviteter > Årsmøte og jubilantmiddag i avd. 119 Leirvik
Årsmøte og middag for jubilantene i avdeling 119 Leirvik Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 119 Leirvik, Stig Breidvik, epost: stig.breidvik@havyard.com