Aktiviteter > Årsmøte i region sør
Region sør avholder sitt årsmøte digitalt på Teams tirsdag 20. april. For mer informasjon, ta kontakt med regionrådgiver Ståle Johannesen, telefon 91308680