Aktiviteter > Årsmøte i region øst
Region øst avholder sitt årsmøte digitalt på Teams, fredag 16. april. For mer informasjon, ta kontakt med regionrådgiver Elisabeth M. Mogård, telefon 91769654