Aktiviteter > Årsmøte i avd. 91 Bodø
Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 91 Bodø, Rolf Gangmark, epost: rolf.gangmark@boproas.no